Bình Phước cần khoảng 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Bình Phước cần khoảng 600.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Dự thảo Quy hoạch tỉnh Bình Phước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, Bình Phước trở thành một trong những động lực phát triển của vùng Đông Nam bộ. Điểm nghẽn kết nối giao thông Bình Phước là địa bàn chiến lược quan trọng, kết nối các...