Vận chuyển và lắp dựng thành công 15 turbin 2,2mw nhà máy điện gió hướng linh 2 huyện hướng hóa tỉnh quảng trị.

Minh Hoàng đảm nhận toàn bộ quá trình từ khâu vận chuyển các bộ phận của turbin điện gió có kích thưởng siêu trường siêu trọng đến việc lắp đặt toàn bộ 15 turbin bằng các thiết bị, phương tiện đặc biệt.

VỀ DỰ ÁN

Điện gió Hướng Linh là cụm nhà máy điện gió đặt tại vùng đất xã Hướng Linh huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị.

Năm 2019 Điện gió Hướng Linh có hai nhà máy với tổng công suất lắp máy 60 MW:

Điện gió Hướng Linh 1 có công suất lắp máy 30 MW với 15 tua bin gió, đặt tại thôn Xa Bai xã Hướng Linh 16°42′33″B 106°42′45″Đ, khởi công dự kiến hòa lưới điện quốc gia quý 4/2017.

Điện gió Hướng Linh 2 có công suất lắp máy 30 MW với 15 tua bin gió, đặt tại thôn Hoong và thôn Cóc xã Hướng Linh, đã hòa điện lưới tháng 5/2017.

Mỗi nhà máy có sản lượng điện trung bình hàng năm là 122,34 triệu kWh